اتاق نشیمن به سبک عربی

 

اینن‌ پذیرایی به سبک عربی است ، سبک عربی سبک تجمل و فخر گرایی است که‌ اصالت قدیمی خود را نیز حفظ کرده است . از جمله خصوصیات‌این طراحی کف آن‌است که سنگهایی‌با‌رنگهای‌گرم همچون قرمز ، کرم و مشکی است که با‌طرحهایی برگرفته از نقوش اسلامی چیدمان شده اند . از دیگر خصایص این طراحی پنجره های قوسی شکل ، لوسترهای کریستالی بزرگ و استفاده از رنگ‌های طلایی و زرشکی است .

در واقع سبک عربی همان سبک قدیمی‌و سنتی اسلامی است که با سبک مدرن تلفیق شده ، یعنی هم‌ به روز و فاخر است‌هم‌اصالت خود را از قدیم همراه دارد . پارتیشن هایی که در این فضا استفاده شده از چوب های معرق کاری شده سفید رنگی ایست که علاوه‌بر‌ جدا نمودن دو فضا و رد نمودن نور ، بازی نور و سایه زیبایی به داخل فضا می آورد