طراحی اتاق خواب دختر تم طوسی مرجانی

اتاق دختر با رنگ های پایه مرجانی و طوسی طراحی شده است. این رنگ مورد علاقه بیشتر دختران در سن نوجوانیست. در این طراحی سعی شده است تمامی اجزای اتاق اعم از کتابخانه، میز تحریر، کمد لباس و ازین قبیل موارد طراحی شود و به صورت یکپارچه با فضا باشد. نور اتاق متناسب است چراکه نوجوان نیاز به مطالعه دارد.