طراحی دفتر کار

در فضاسازی این طرح، فضا به دو قسمت عمومی و نیمه عمومی تقسیم شده فضای تی وی به دلیل نیاز نداشتن به نور در قسمت انتهایی سالن طراحی شده و همچنین داشتن دید کافی از تمامی قسمت های سالنفضای پذیرایی و ناهار خوری به عنوان بخش اصلی در این طراحی از چوب و نورهای خطی با رنگ آفتابی برای گرم کردن و حس صمیمیت ایجاد کردن در دفتر کارمندان استفاده شده است.همچنین از پنجره های بزرگ جهت ایجاد نور بیشتر در فضا و در نتیجه انرژی بیشتر در افراد استفاده شده است. و همینطور از متریال سنگ و آیینه های طلایی جهت لوکس کردن فضا استفاده شده است.