ورود استراکچر پروژه ی کانتینر

ورود کانتینر هوشمند به شعبه DIP جهت تبدیل شدن به دفتر کار با سایز 20 فوت به طول 6متر و عرض 3 متر