ویلای مدرن

این ویلا در سبک مدرن طراحی شده است همانطور که میدانیم در این سبک همه چیز ساده در نظر گرفته می‌شود باز شوها به صورت شیشه ای با طول حداکثری ، دیوارها با رنگ هایی خنثی ، سفید و طوسی در نظر گرفته می‌شود . نوع طراحی حجم نیز ساده و بدون کمترین تزیینات و تجمل گرایی طراحی شده است .این ویلا به صورت ال شکل است و از جمله متریالهایی که در این کار استفاده شده ؛ سنگ ، چوب و میکروسمنت است که تمامی رنگ‌ها و متریالها باهم هماهنگ هستند .