پروژه ی هوشمند کنترل سیستم خنک کننده ی اتاق سرور

این پروژه دارای دو کنترل کننده ی دما هست که به صورت هوشمند در روزهای متفاوت در سال و در ساعت های مشخص به صورت گردشی ای سی را کنترل میکند و در صورت بالا رفتن دما از حد مجاز یک پیام هشدار به موبایل و به ایمیل میفرستد و از طریق موبایل کنترل ای سی ها امکان پذیر است.