کانکس استراحت

این فضا بسیار مجلل طراحی شده و همه نیاز های یک شخص را پاسخگو هست . طراحی منحصر به فرد کمد ها ، در نظر گرفتن فضایی برای نشیمن و فضایی بیرونی برای استراحت از جمله قسمت های این کانکس میباشد.

استفاده از گشودگی های بزرگ و فضای سبز همگی در جهت کمتر کردن احساس خستگی و تمرکز بیشتر بر روی کار هست .

در طراحی ها از متریال چوب و رنگ در داخل کانتینر استفاده شده و به منظور کاهش دید به داخل کانکس از ترکیب آینه و چوب در طراحی نمای بیرونی کانتینر استفاده شده است.

کانکس استراحت