طراحی معماری

طراحی معماری

معماری

کلمه معماری می‌تواند به هر نوع ساختار انسانی اعم از قدیمی یا مدرن اشاره کند. ویژگی‌های منحصر بفرد به چنین ساختارهایی در تاریخ بشر می‌هد و دور‌های از تاریخ، فرهنگ، سبک زندگی و میزان شناخت و قابلیت مردم آن دوره را تعریف می‌کند. بنابراین معماری بازتابی از فرهنگ گروه خاصی از مردم، زمان و تاریخ بوده و همچنین بیانگر سطح تکامل و پیشرفت انسان است.

از بنا‌های باستانی و ماقبل تاریخ تا نماد‌های امروزی همگی حکایت از یک دوره خاص در تاریخ دارند و پیامی مستمر را به آینده منتقل می‌کنند. هر نمونه معماری، از پل‌های معمولی در جاده‌ها تا ساخت و ساز‌های دولتی و خصوصی، همگی حکایت از تاریخ پیوند خورد‌های برای نسل آینده است.

فرانک لوید رایت معماری را اینگونه تعریف می‌کند: هنر طراحی یک ساختمان به گون‌های که جنبه‌های عملکردی، روانشناختی، اقلیمی و زیبایی شناختی را با هم ادغام کرده تا جلو‌های هماهنگ ایجاد کند، که هم برای چشم و هم برای ذهن دلپذیر است و در راستای هدفی است که برای آن طراحی شده است.
معماری هنر و علم طراحی و همچنین ایجاد فضا، سازه و محیط اطراف با ویژگی‌های زیبایی شناختی برای دستیابی به هدفی خاص است که حس هیجان را به بینندگان القا کرده و آن‌ها را به وجد می‌آورد.

طراحی معماری

طراحی معماری به عنوان پایه و اولین مرحله پیش از تحقق‌ایده در نظر گرفته می‌شود و زمینه‌ای است که بر رفع نیاز‌ها و خواسته‌ها، ایجاد فضا‌های زندگی با استفاده از ابزار‌هایی خاص به ویژه خالقیت تمرکز دارد.

بنابراین، علیرغم این باور عموم که معماری تنها یک کار فنی و تکنولوژیکی است، اما هدف از آن ترکیب فناوری و جنبه‌های زیباییشناسی است. این بخش، طراحی را که فرآیندی خالقانه بوده با معماری که مبتنی بر ایجاد و ارائه راهحل‌هایی در سطح فنی است، ادغام می‌کند. به طور کلی، طراحی معماری با رسم، اسکیس‌ها یا نقشه و نمای کلی پروژه مرتبط بوده و از پایه‌های اساسی آن است. در این جنبه از طراحی معماری عوامل دیگری نیز وجود دارد که مربوط به هندسه، فضا یا زیبایی‌شناسی هستند. به هر حال، معماری از عناصر و فرآیند‌ها یا فاز‌های بسیاری تشکیل شده است. معمار به طور کلی مسئول طراحی معماری است. معماران با فضا و عناصر سر و کار دارند تا ساختاری منسجم و کاربردی ایجاد کنند.

در حوزه معماری، طراحی معماری طرحریزی برای ساختمان است و می‌تواند شامل نقشه‌های معماریریا، مشخصات طرح، محاسبات، برنامه زمانی فرآیند ساخت و سایر مستندات باشد. طراحی معماری اصوال با بکارگیری خالقانه و کل نگر اجسام، فضا، حجم، بافت، نور، سایه، متلایر، برنامه و عناصر واقعی مانند هزینه، ساخت و ساز و تکنولوژی مرتبط است که هدف آن دستیابی به نتیج‌های زیبا، کاربردی و اغلب هنری است. این امر معماری را از مهندسی طراحی که عمدتاً با استفاده خالقانه از اصول ریاضی و علمی همراه است، متمایز می‌کند. طراحی معماری دستورالعمل‌هایی برای ساخت مطابق با برنامه آماده می‌کند.
همچنین می‌تواند در سطح کالن مانند طراحی شهری، معماری مناظر و ساخت و ساز بوده یا خرد باشد مانند طراحی داخلی یا هنری عمومی.

فرآیند طراحی معماری

طراحی معماری دارای هفت مرحله اصلی طراحی است که هر یک از مراحل نقش مهمی در موفقیت پروژه دارد. چه مالک زمینی باشید که در حال برنامه‌ریزی برای ساخت ساختانی جدید هستید، یا معماری که به دنبال پروژ‌های بزرگ است یا یک خریدار، باید شناخت دقیقی از این هفت مرحله از طراحی داشته باشید.
این هفت مرحله به ترتیب عبارتند از:

۱. مرحله پیش طراحی

تعریف پروژه و برنامه کاری
در این مرحله که به عنوان مرحله برنامه‌ریزی نیز شناخته می‌شود، فرآیند طراحی معماری آغاز می‌شود. در مرحله پیش طراحی، معمار با مشتری ارتباط برقرار می‌کند تا در مورد قطعه زمین، هرگونه ساختار موجود و خواسته‌های او در مورد ساختمان مربوطه اطالعات بیشتری کسب کند) تجزیه و تحلیل پروژه به صورت حضوری دقیقترین اطالعات را برای همه پروژه‌ها فراهم می‌آورد(. معمار منطقه‌بندی محلی، محدویت‌های کاربری زمین را بررسی کرده و سپس به تخمین هزینه به عنوان بخشی از پیشنهاد رقابتی برای گرفتن پروژه می‌پردازد. در صورت توافق طرفین در مورد شرایط و حدود پروژه، قراردادی برای ارائه خدمات معماری تنظیم می‌شود.

۲. مرحله طراحی شماتیک

آغاز طراحی
در این مرحله تیم طراحی معماری تبدیل خواسته‌های مشتری به اجرای طراحی ساختمان را آغاز می‌کند. این مرحله ممکن است شامل طرح‌های اولیه، نقشه، رندر‌های سه بعدی و نقشه‌های اولیه سایت پروژه، پالن‌های طبقه و ارتفاع ساختمان باشد. سیستمهای ساختمانی از جمله تهویه مطبوع و لولهکشی نیز در این مرحله قرار دارد.

۳. مرحله توسعه طراحی

کار بر روی جزئیات
در این مرحله هدف و‌ایده‌های اولیه معمار به طرحی دقیق تبدیل می‌شود. اگر در پروژه به مهندس سازه نیاز باشد در این مرحله به تیم پروژه ملحق می‌شود. معمار همچنین طراحی فضای داخلی و بیرونی را به مشتری ارائه می‌دهد. این مرحله تا حد زیادی می‌تواند بر هزینه کل یک پروژه ساخت و ساز (و همچنین برنامه زمانی پروژه) تأثیرگذار باشد، بنابراین این مرحله باید در نهایت دقت انجام گیرد. در این مرحله برآورد واقعی‌تری از هزینه‌ها به دست می‌آید.

۴. مرحله اسناد ساخت و ساز

آماده شدن برای صدور مجوز
این مرحله از فرآیند طراحی معماری، تبدیل طرح به واقعیت است. معمار دو مجموعه نقشه دقیق ایجاد کرده و تمام جزئیات طرح نهایی را مشخص می‌نماید. یکی از این مجموعه‌ها، مجموعه ساخت و ساز نامیده می‌شود و در طول فرآیند ساخت در محل باقی می‌ماند. مجموعه دیگر، مجموعه نقشه‌هایی برای مجوز‌ها نامیده می‌شود که معماران آن را به مرجع محلی صدور مجوز، شهر یا شهرستان ارسال می‌نمایند. در پروژه طراحی و ساخت، پیمانکار ساختمان در این مرحله به تیم می‌پیوندد.

۵. مرحله صدور پروانه ساخت

در این مرحله، معمار باید مجموعه نقشه‌های صدور مجوز را به عنوان بخشی از برنامه درخواست مجوز ارسال کند. مراجع شهر یا شهرستان مربوطه موارد ارسالی را برای یکپارچگی ساختار، پایبندی به قوانین منطقهبندی و کد‌های ساختمانی بررسی می‌کند.
مرحله صدور مجوز می‌تواند یکی از کندترین مراحل در فرآیند ساخت و ساز باشد، اما معماران، سازندگان و صاحبان ملک را از اشتباهات ساختمانی بالقوه و خطرناک باز می‌دارد. پروژه‌های ساختمانی ساده در شهرداری‌ها می‌توانند در عرض چند روز تأیید شوند. اما صدور مجوز برای ساخت و ساز‌های پیچیده و بزرگ یا در مناطق تاریخی می‌تواند چندین ماه به طول انجامد.

۶. مرحله مناقصه و مذاکره( اختیاری)

تعیین هزینه
اگر پروژه، پروژه طراحی و ساخت است که توسط یک شرکت طراحی و ساخته می‌شود، نیازی به ارائه مناقصه از طرف پیمانکاران ساختمانی نیست. اگر پیمانکاری از قبل تعیین نشده باشد، معمار و مشتری با پیمانکاران مصاحبه کرده و پیشنهادات رقابتی آن‌ها را بررسی می‌کنند.

۷. مدیریت ساخت و ساز

مدیریت و نظارت بر ساخت
در این مرحله پایانی، نقش معمار از طراحی خالقانه به مدیریت پروژه تغییر می‌یابد. اگرچه معماران به صورت فیزیکی در محل کار حضور نداشته و مدیریت نمی‌کنند، اما به طور منظم از سایت بازدید می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که پروژه طبق برنامه اجرا می‌شود. همانند کارگردانی که فیلمنامه را تحویل می‌گیرد، پیمانکار و کارکنان کنترل پروژه را بر عهده دارند. بودجه پروژه می‌تواند به دلیل هزینه‌های مازاد افزایش یابد، اما با برنامه‌ریزی دقیق نیازی به تغییر نخواهد بود.

طراح معماری

طراحان معماری استعداد و نگاه هنری برای‌ایدهپردازی و توسعه پالن‌های طراحی برای ساختمان و مناظر دارند. آن‌ها متخصصانی با دید هنری هستند که در برنامه‌ریزی و طراحی ساخت یا مناظر شهری تخصص دارند. آن‌ها طرح‌هایی را تدوین می‌کنند که تعیین‌کننده ظاهر ساختمان‌ها مانندخانه‌ها، مشاغل، کارخانه‌ها و مراکز تجاری است و از مرحله‌ایدهپردازی تا تکمیل ساخت در پروژه حضور دارند. جمعآوری اطالعات در مورد شرایط طراحی و برای پروژه ساختمانی از طریق تعامل با مشتریان برای شناسایی مشخصات و بودجه از الزامات شغل آن‌ها است.

این طراحان با در نظر گرفتن عواملی چون سایت ساختمان، هزینه و روند کار پیشنهاداتی را در مورد طراحی معماری به مشتریان ارائه می‌دهند. طراحان معماری با استفاده از ابزار‌های CAD و ابزار‌های نقشه‌کشی فنی دستی، پالن یا طرح‌های ساختمانی و با طراحی بر اساس بودجه و اولویت‌ها پالن‌های معماری را ایجاد می‌کنند که مطابق با نیاز‌ها و انتظارات مشتریان است.

آن‌ها همچنین با دیگر طراحان و متخصصان ساختمانی برای تبادل‌ ایده در رابطه با تکنیک‌ها و سبک‌های طراحی تعامل می‌کنند. یکی دیگر از وظایف آنان نظارت و راهنمایی طراحان تازهکار در تهیه طرح‌ها و مدل‌های ساخت است و به شرکت این اطمینان را می‌دهند که هنگام ارائه خدمات به مشتریان مطابق با سیاست‌ها و استاندارد‌های شرکت عمل خواهد شد. بررسی و اصالح طرح‌ها بخش دیگری از کار آن‌ها است که ممکن است مشتری یا مدیریت درخواست کند.

در طول فرآیند ساخت باید با مشتریان در تماس باشند تا مشکالت مربوط به طراحی که ممکن است ایجاد شود را حل و فصل کنند. تمام اطالعات مهم مربوط به طراحی ساخت باید به طور کامل ثبت شود. همچنین برای بهبود دانش خود و شناخت روند‌های جدید معماری باید در کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی شرکت نمایند. هدف طراحان معماری ایجاد تعامل میان عملکرد، راحتی، ایمنی و هزینه در طراحی ساختمان است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *